Média

Alstanet partnerem 5. ročníku DNI FACILITY MANAGEMENTU 2016

11. 5. 2016

 

I v tomto roce podporujeme mezinárodní konferenci DNI FACILITY MANAGEMENTU 2016, která se uskuteční v termínu 24. - 25.5.2016 v Bratislavě v prostorách Grand Hotela Pressburg Bratislava.

Pořadatelem této akce je Slovenská asociácia facility managementu SAFM.

V. ročník konference má dvě hlavní témata:

Facility Management s podporou IT
Workplace solution (pracovní prostředí)


Podrobnější informace o průběhu konference včetně přihlášky naleznete zde.