Média

Alstanet slaví 20 let!

25. 8. 2019

V roce 1999 dva společníci Aleš Choutka a Stanislav Štědrý založili softwarovou společnost Alstanet, s. r. o. Přestože v té době byl internet pomalý, zvolili jsme jako uživatelské prostředí webové rozhraní, zpětně to vnímáme jako velmi nadčasové rozhodnutí. Celou dobu působíme jako menší, ale velmi flexibilní tým, který je rychlý jak v návrzích řešení, tak i v jejich realizaci.

Původně intranetové řešení pro komerční společnosti i veřejnou správu se rychle transformovalo do moderní platformy AMC a vzniklo profesionální CAFM řešení. Vždy jsme se soustředili na aktivní podporu řízení FM procesů, nikoliv jen na základní pasportizaci. Za dvacet let jsme vyvinuli velmi širokou nabídku jednotlivých modulů aplikace AFM, která oslovila a získala již více než 110 klientů. Dnes máme nejširší pokrytí oblastí FM na trhu a každý rok vstupujeme do dalších měkkých FM procesů, např. z oblasti HR, majetku, controllingu atd.

Těší nás, že někteří z našich klientů jsou s námi již od našeho založení v roce 1999 a za těch uplynulých dvacet let nás žádný klient neopustil. Touto cestou bychom rádi všem našim klientům a partnerům poděkovali za dlouholetou spolupráci.