Média

Naše řešení v prostředí UniCredit Bank nám v březnu 2019 přineslo významné ocenění

29. 3. 2019

Dlouhodobě všestranně rozvíjená aplikace AFM získala ocenění v podobě prvního místa v interní soutěži UniCredit Group „High 5 – CEE Awards“, vyhlášenou ve všech zemích střední a východní Evropy (CEE) v 5 kategoriích.

Aplikace byla implementována v roce 2011 a po celou dobu je průběžně rozšiřována o nové oblasti a moduly. Na počátku realizace se jednalo o standardní CAFM řešení (softwarová podpora pro facility management), zahrnující zejména oblasti detailní prostorové a technologické Pasportizace (zaměstnanců a technologií ve všech budovách) podpořené evidencí a vizualizací CAD výkresů, profylaxní údržbu s detailním přehledem technologií a souvisejícím Helpdeskem a rezervační systém zasedacích místností.

Následně bylo naše řešení rozvíjeno směrem k interním klientům v oblasti Autoprovozu (tj. souhrnná evidence vozového parku, přidělování vozidel, napojení na poskytovatele PHM karet a integrace na GPS providery) a později pak do ekonomických oblastí pro účely vedení záznamů a všech souvisejících procesů. Tato etapa byla podpořena moduly Majetek a Inventury (s cílem evidence účetních majetků a realizací vlastní, fyzické inventarizace), modulem Telefony (s přehledem mobilních zařízení a jejich přidělení zaměstnancům a s evidencí a vyúčtováním tarifů) a posléze doplněna o ryze procesní moduly Škodní komise a Likvidační komise (zajišťující interní průběh procesních WorkFlow’s spojených s vedením záznamů a odstraňováním škodních událostí, likvidací a vyřazování majetku a jejich vyúčtování zaměstnancům a současně likvidaci majetkových položek v souladu se směrnicemi banky).

Realizace výše uvedených, především ekonomických oblastí, odstartovala přesah aplikace AFM k provozním složkám Nákup, HR a střední a vrcholový management a došlo k implementaci modulů Objednávky, Faktury, Smlouvy a Centrální nákup. Následovaly evidenční HR moduly Nákup & Visa, Taxi, Příspěvky na děti, Pracovní vybavení a Prohlášení zaměstnanců zahrnující komplexní provozní procesy na jednotlivých pobočkách banky, Off-site a Training zajišťující uvedené aktivity pro zaměstnance a Performance s cílem plánování a vyhodnocování plnění cílů.

Aktuálně je AFM doplňováno o procesy spojené s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) a Change Request management.

Implementace takto rozsáhlého řešení a zejména skutečné využívání napříč celou společností, tj. jak jednotlivými uživateli v rolích zadavatelů a validátorů, tak středním a vrcholovým managementem, včetně jeho prosazení směrem k finančnímu a HR oddělení mohla vzniknout jen díky propracované dlouhodobé strategii rozvoje k internímu klientovi. Mezi „posly světla“ na straně UniCredit bank patří především Kristián Lichtblau, ředitel Real Estate & Logistics Department, v roli garanta rozvoje a budget holdera, Luboš Ježil, administrátor a hlavní projektový manažer aplikace AFM, a Pavel Lindner, manažer infrastrukturních služeb.

V případě zájmu jsme vám připraveni poskytnout detailní kontaktní údaje a zajistit prezentaci nebo referenční návštěvu u klienta.