Produkty

Všechny naše softwarové produkty jsou postaveny na vlastním uživatelském prostředí AMC (Alstanet Management Console), které dává všem aplikací standarndí vzhled a funkčnost. Pravidelné upgrade tohoto prostředí sledují nejnovější trendy a technická řešení.

Aplikace jsou postaveny na třívrstvé architektuře (databáze – aplikační server – klient). Klientem je webový prohlížeč MS Internet Explorer minimálně ve verzi 6.0, tedy není nutné instalovat jakýkoliv dodatečný software.

Samotné prostředí aplikace se skládá ze 3 základních konceptů. První je takzvaný Dashboard, neboli nástěnka, která se zobrazuje ihned po spuštění aplikace. Na Dashboardu se zobrazují přehledové údaje napříč aplikací, které vyžadují pozornost uživatelů (např. nové servisní zakázky).

Dalším konceptem je takzvaný Grid, který je analogií sofistikované tabulky v MS Excelu. Grid slouží pro vyhledávání a třídění záznamů v aplikaci. Počet záznamů na stránku, stejně jako pořadí a počet zobrazených sloupců jsou volitelné pro každého uživatele v nastavení. Záznamy v Gridu lze jednoduše řadit klepnutím na záhlaví sloupců. Pro číselné údaje a data lze zadávat filtraci od – do, pro textové funguje tzv. hvězdičková notace, číselníkové údaje se vybírají označením z nabídky. Filtry a řazení lze libovolně kombinovat a tak vytvářet přehledné sestavy. Sestavy je možné uložit do soukromých uživatelských nastavení nebo je sdílet s ostatními uživateli aplikace.

Klepnutím na záznam v Gridu se otevírá formulář, který slouží pro zakládání a editaci záznamů. Formulářů je možné otevřít libovolné množství vedle sebe.

Kromě administrátorského prostředí existuje v některých modulech veřejné rozhraní. Typicky se jedná o zadávací formuláře informací, které dále zpracovávají uživatelé v administrátorském prostředí. Veřejné rozhraní uzpůsobujeme designu zákazníka tak, aby zapadlo do vzhledu intranetu. Kromě zadávání nových informací slouží veřejná část pro přehled stavu vyřizování jednotlivých žádostí, pro komunikaci administrátorů aplikace s interními zákazníky.

Aplikace umožňuje exportovat i ofiltrované záznamy do několika formátů (Excel, XML, HTML, CSV) a tisknout papírové kopie záznamů.


Naši klienti