Facility Management Software - AFM / ŠKODY A LIKVIDACE

Škody a likvidace

Škody

  • evidence škodní incidentů
  • komplexní řízení celého workflow projednání škodních incidentů
  • výstupy pro jednání škodní komise
  • průběžné vyčíslování škody, vazba na ERP
  • sledování vztahu s pojišťovnou

Likvidace

  • možnost vytváření návrhů na likvidaci z karty přiděleného majetku
  • schvalování žádostí na vyřazení majetku
  • různé formy likvidace (odprodej, darování, ekologické či fyzické likvidace)
  • generování likvidačních protokolů a smluv na odkoupení majetku